ABSTRACTS INDIENEN

Datum

30 Januari 2016

Avans Hogeschool

Lovensdijkstraat 63, Breda

Beschikbaar

28 Plaatsen

Sprekers

21 Professionals

Abstract indienen (Gesloten) /

Let op: u kunt uw abstract niet meer indienen.

Uiteraard heeft de congrescommissie tijd nodig om uw abstract te beoordelen. Daarom  vragen wij u om rekening te houden met de volgende deadlines:

Indienen van uw abstracts: 18 september 2015 (Gesloten)
Informatie over acceptatie of afwijzing van uw abstract: 2 oktober 2015

Procedure

  1. Alle abstracts moeten uiterlijk 18 september 2015 worden ingediend. Gelieve deze in te dienen via het aanmeldformulier onderaan deze pagina. (Let op: dit is niet meer mogelijk!)
  2. Na aanmelding ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail (indien u binnen een week geen reactie heeft ontvangen, graag even contact opnemen via onderstaande gegevens).
  3. Alle abstracts worden beoordeeld door de congrescommissie. U dient duidelijk uw voorkeur aan te geven wat betreft de vorm van presenteren. U kunt aangeven of u een lezing, workshop of posterpresentatie wilt verzorgen, maar de uiteindelijke keuze ligt bij de congrescommissie. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt om uw lezing of workshop meerdere keren te geven op de congresdag.
  4. Uiterlijk 2 oktober 2015 ontvangt u bericht over; de acceptatie of afwijzing van uw aanvraag, de vorm waarin u uw bijdrage levert en de tijd die hiervoor beschikbaar is.
  5. Vervolgens dient u zich hier online te registreren als spreker.
  6. Voor de beste poster zal een prijs worden uitgereikt.
  7. We stellen het op prijs als u tijdens het congres een hand-out verzorgt voor deelnemers aan de lezing of workshop.
  8. Na het congres dient u informatie (bijvoorbeeld uw PowerPoint presentatie in PDF) ter beschikking te stellen voor de deelnemers. Deze informatie zal als digitaal naslagwerk geplaatst worden op de Kennisbank van Avans+.

Format abstract
Een abstract voor een workshop, lezing of poster mag uit maximaal 500 woorden en 5 referenties bestaan. De indeling van een abstract is als volgt:

+ Background
+ Aim
+ Method
+ Result
+ Conclusion
+ Nederlands en/of Engels

Voorwaarden
Het indienen van een abstract betekent dat u bekend bent met de volgende voorwaarden:

+ Het indienen van een abstract betekent dat u als auteur(s) daadwerkelijk deelneemt aan het congres, dat u op de hoogte bent van de kosten die hiermee samenhangen en dat alle auteurs zijn/haar toestemming geven voor publicatie van de abstract op de congres webpagina en in het congresboek.

+ Alle auteurs hebben ingestemd te worden opgenomen als medeauteurs, hebben de abstract gelezen en de inhoud goedgekeurd.

+ De indienende auteur van een abstract wordt beschouwd als de voorstellende auteur.

+ Het beschreven werk is origineel van de auteurs en overeenkomstig de huidige ethische normen en voorschriften in biomedisch en klinisch onderzoek.

+ Abstracts zijn onbevooroordeeld en belangenconflicten dienen te worden vermeld. Hiertoe vragen wij u alle presentaties op het congres aan te vangen met een disclosure dia.

Format poster
Gelieve uw poster als volgt op te maken:

+ Staand
+ A1 formaat
+ Posterborden zijn aanwezig op de congreslocatie.
+ Avans+ voorziet in plakband en punaises als bevestigingsmateriaal. Indien u uw poster via andere wijze wilt bevestigen, dient u deze bevestigingsmaterialen zelf mee te brengen naar het congres.

Extra
Alle sprekers op het congres krijgen de mogelijkheid om een flyer toe te voegen aan de congrestas, of een advertentie aan te leveren voor in het congresboek. De specificaties hiervoor zijn:

+ Flyer: maximaal formaat 1 A4
+ Advertentie: maximaal ¼ pagina

Vragen?
Voor vragen over het indienen van een abstract en de mogelijkheden voor het verzorgen van een lezing, workshop of posterpresentatie kunt u contact opnemen met Stefanie de Jong-Elst op telefoonnummer 0900 110 10 10 (lokaal tarief) of per e-mail: sdejong@avansplus.nl.

Abstracts indienen /

Vul onderstaande gegevens in om uw abstract in te dienen.
Sluitingsdatum voor het indienen van uw abstract: 4 september 2015.